Iskolánk története

Szentgál a megyeszékhelytől, Veszprémtől mintegy 18 km-re fekvő település. Lakossága mintegy 2800 fő. Általános iskolájába 2022. október 1-jén 188 tanuló járt.

Szentgál lakosságának sokszínűsége már a régi időkben is megmutatkozott, hiszen a reformátusok, a katolikusok és a zsidók is létrehozták itt saját elemi iskoláikat. Ez a helyzet a II. világháború tragikus eseményeivel és az iskolák 1948-as államosításával teljesen megszűnt. Ekkortól már csak egy iskola látta el a feladatokat, több épületben. Iskolánk 1994-ben vette fel a község szülöttjének, néhai diákjának, Lőrincze Lajos nyelvészprofesszornak a nevét.

2007-ig a községben négy telephelyen működött az iskola. Ekkor azonban teljesült településünk legfőbb vágya: egy új, korszerűen felszerelt, a XXI. század kihívásainak is megfelelő iskolaépület-együttest vehetett birtokába a helyi közösség, külön alsó- és felső tagozatos iskolarésszel. Iskolánk technika-, rajz- és számítástechnika szaktantermekkel, kémia- fizika laborral, angol és német nyelvi laborral, tornacsarnokkal, kültéri aszfaltos, bekerített kispályával, gyógytestnevelés-teremmel, étkezővel, tárgyalószobával, orvosi szobával rendelkezik. A hangulatos tetőtéri könyvtár a galériáról közelíthető meg, amely rendezvényeknek, kiállításoknak ad helyet. Itt található iskolánk névadójának, Lőrincze Lajosnak emlékszobája is, ahol a nyelvészprofesszor életútjával, munkásságával ismerkedhet meg a látogató.

2007-ben az iskola két interaktív táblával is gazdagodott, majd 2012-re újabb interaktív táblák érkeztek az iskolába, pályázati forrásból.

Az iskolában 1987-től enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára eltérő tantervű tagozat is működik, amely az iskola 6. évfolyamáig látja el a feladatait. Intézményünk abban különbözik más iskoláktól, hogy minden tankötelesre kiterjedő, teljes körű „szolgáltatást” kíván nyújtani, hiszen a hagyományos osztálytípus mellett eltérő tantervű tagozaton a tanulásban akadályozott gyermekek differenciáltan, lassabb ütemben sajátíthatják el a tananyagot. Intézményünk saját gyógypedagógussal és fejlesztőpedagógusokkal látja el és fejleszti az enyhe értelmi fogyatékos és sajátos nevelési igényű gyermekeket.

Iskolánk partnerkapcsolatban áll a Táltos Talentum Református Művészeti Alapfokú Iskolával, ahol tanulóink festészetet, garfikát és néptáncot tanulhatnak.