2020
szeptember
16

Köszönetet szeretnék mondani tanulóinknak, kollégáimnak és a szülőknek, hogy fegyelmezetten betartják a szabályokat: kézfertőtlenítés, maszk használata, a belépés korlátozása, az új csengetési rend, udvaros szünetek, tantermekben padok, székek fertőtlenítő lemosása.
Tisztelettel: Szentes Katalin


 

2020
szeptember
16

Tisztelt Szülők!
A Szakértői Bizottság véleménye alapján az intézmény által kiállított határozatot az SNI tanulók részére lezárt borítékban mai napon átadtam.
Az érintett tanulók tanulói e-Kréta felületén erről üzenetet küldtem.
Tisztelettel:Szentes Katalin intézményvezető

 

2020
szeptember
09

Az alább felsorolt időpontokban telefonon elérhetők a kollégák, vagy lehet időpontot egyeztetni személyes találkozásra:

Buzásné Csajághy Éva: szerda 3. óra
Deésné Somogyi Edina: hétfő 2. óra
Gubinyi Zsuzsanna: hétfő 2. óra
Hajducsi Lívia: kedd 5. óra
Nagy Katalin: hétfő 4. óra
Nemesné Láng Marianna: szerda 6. óra
Reichard-Mürkli Éva: hétfő 2. óra
Tamásné Szigeti Lívia: szerda 6. óra
Tiszainé Pej Erika: hétfő 5. óra
Tóth Józsefné: hétfő 3. óra
Dávidné Bodor Katalin: szerda 3. óra
Szivák András: hétfő 3. óra
Vida Marianna: csütörtök 4. óra
Koós Hutás László: szerda 5. óra
Unger-Szabó Kinga: hétfő 3. óra
Csicsics Viktória: szerda 4. óra
Marton Sándor: hétfő 2. óra
Horváth László: hétfő 3. óra
Pintér Zsuzsa: hétfő 5. óra
Görög Boglárka: kedd 2. óra
Gaálné Tóth Anikó: hétfő 4. óra
Tari Anna: kedd 4. óra
Szentes Katalin: csütörtök 2. óra

2020
szeptember
08

2020
szeptember
07

A tanév normál munkarendben indult el. Ennek fenntartására mindent megteszünk. Az évkezdéshez rendelkezésünkre áll kellő mennyiségű fertőtlenítő- és tisztítószer, ezek folyamatos beszerzése szükséges. Összehangolt ügyeleti rendszert dolgoztunk ki – beleértve az óraközi szünetekben történő fertőtlenítési protokollt, minimálisra csökkentettük a gyerekek találkozását, szigorítottuk az épületbe való belépést és bent tartózkodást. Fokozottan figyelünk a kézmosás gyakoriságára!

Ideiglenes Házirendet készítettünk, ennek határideje: 2020. őszi szünetig

A tanulók folyamatosan érkeznek az iskolába, abban a tanteremben gyülekeznek iskolatáskával együtt, ahol az 1. tanítási órájuk lesz. A felszerelésük egész nap velük lesz, megelőzhető így a tanulói szekrények előtti összezártság.

Úgy állítottuk össze a teremrendet és a szünetek, ebédeltetés rendjét, hogy elkerüljük a közösségi tereken is (folyosók) a zsúfoltságot. Osztályváltások esetén a tantermekben az önként jelentkező hetesek elvégzik a padok, székek fertőtlenítését. (3-8. osztályok, az alsó tagozat alsó folyosóján a takarítónő végzi el ezt a feladatot.) Reggel a belépéskor az alsó és a felső tagozatos tanulók kezet fertőtlenítenek. A tornateremben, habilitációs órákon és az informatika termekben belépés előtt minden tanuló ismételten kezet fertőtlenít.

Iskolánk tanulóinak és dolgozóinak ajánlott a maszk viselése, az iskolába belépő valamennyi felnőtt (ügyintézés) – gyermek (kisebb-nagyobb testvér) KÖTELEZŐ a maszk használata.

Az elsősök, és a két új 2. osztályos tanuló szülei léphetnek be az első két tanítási héten gyerekeikkel az iskolába. Délután a napközis nevelő kíséri ki a gyerekeket a bejárathoz a csengetési rendnek megfelelően. Új csengetési rendet léptettünk életbe, 40 perces tanítási órákkal és 15, illetve 20 perces szünetekkel. Megfelelő idő áll így rendelkezésre a fertőtlenítésre és az ebédelésre.

Iskolai rendezvényeket az őszi szünetig zárt térben nem tartunk. A szülői értekezleteket lehetőség szerint online formában tartják az osztályfőnökök.

Elkészültek tanmeneteink, súlyoztuk a tananyagot. Valamennyi évfolyam tanulóinak rendelkezésre állnak papír alapú tankönyvek és munkafüzetek.

Minden pedagógus rendelkezik a szülők számára elérhető e-mail címmel, az osztályok tanulói és szülei egyéb közösségi fórumon is tudják a kapcsolatot tartani.

Kiemelt együttműködési felület

  • a Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszert (KRÉTA), és
  • a Microsoft Office 365 Microsoft Teams rendszere.

Mindkét platform használatát ismerik a tanulók. A házi feladatok rögzítése a pedagógusok kötelező feladata. Online órák tartása esetén digitális órarendet készítünk, hogy minden gyerek részt tudjon venni az órákon. 

Minden pedagógus rendelkezésére áll számítógép és internetkapcsolat.

Az informatikateremben a tanulók használhatják az informatikai eszközöket, a digitális oktatás ideje alatt felügyeletet biztosítunk, ügyelünk a biztonságos benttartózkodásra.

Az interneten elérhető információforrásokat kihasználjuk:


Változatos, a gyerekek számára teljesíthető feladatmennyiséget adunk ki, melyet reálisan, a körülményeket (elegendő idő, internetes hozzáférés, eszközellátottság) vevő értékelés követ.

Csak abból a tanagyagrészből lehet számonkérést tervezni (online tanórán, kérdőívek, tesztek formájában, házi dolgozat, prezentáció, egyéb multimádiás beadandók – fotó, videó), mely az e-Kréta rendszerben és/vagy a Microsoft Teams felületen megjelent. A számonkérések időpontját és módját 3 munkanappal korábban az e-Kréta felületén jelezni kell! A készségtantárgyakat havonta 1-1 érdemjeggyel értékeljük. Ezeket a feladatokat minden hónap 5-éig kell a szaktanár részére visszaküldeni.

A tantermen kívüli, digitális munkarend ideje alatt háttérbe szorul a diagnosztikus (helyzetfeltáró) értékelés szerepe, de a tanulási folyamatba beágyazott módszerek lehetnek minitesztek, tudáspróbák, kérdőívek. A szummatív (összegző) értékelés adott témakör feldolgozásának, tanulási szakasznak vagy folyamatnak a végén annak átfogó értékelését jelenti. Célja a tanuló teljesítményének viszonyítása a követelményekhez, ezáltal a tanulói teljesítmény minősítése. Ennek a minősítésnek az eredménye alakítja a félévi és az év végi osztályzatot. Meg kell találni a módját, hogy valóban a tanulók tudását tükrözzék az érdemjegyek. Online szóbeli feleltetés, kiscsoportos (tanulói jelenlétet igénylő) írásbeli feleltetés. Felerősödik a formatív (fejlesztő, formáló, támogató, alakító, segítő) értékelés szerepe.  Célja, hogy megállapítsa a tanuló fejlődését, ehhez igazítva a további tanulást. A formatív értékelésben a pedagógus munkáját segítik az önellenőrzést biztosító feladatok és tesztek, amelyek adaptív módon támogatják a tanuló előrehaladását, önálló tananyag-feldolgozását.

Szentgál, 2020. szeptember 1.

Szentes Katalin
intézményvezető

2020
augusztus
25

1.a
Tóth Józsefné of
Gubinyi Zsuzsanna

2.a
Deésné Somogyi Edina of
Tiszainé Pej Erika

3.a
Nagy Katalin of
Reichard-Mürkli Éva

4.a
Buzásné Csajághy Éva of
Csicsics Viktória

eltérő tagozat
Hajducsi Lívia of
Tamásné Szigeti Lívia

5.a
Vida Marianna

6.a
Unger-Szabó Kinga

7.a
Görög Boglárka

7.b
Szivák András

8.a
Pintér Zsuzsa

8.b
Gaálné Tóth Anikó

2020
augusztus
25

Rendkívüli Házirend lép életbe 2020. szeptember 1-jén, mely kitér a járvány miatt kialakult helyzetre, a megelőzésre fókuszálva.

A tantestület által kidolgozott intézkedésekről tájékoztatni fogom Önöket a napokban.

Törekszünk arra, hogy lehetőség szerint elszigetelődjenek egymástól az osztályok zárt térben, fertőtlenítsünk gyakran, minél többet tartózkodjanak a tanulók a szabadban.

Kedves Szülők!
Kérem Önöket, legyenek segítségünkre, hogy a gyerekek megértsék ezek fontosságát! Örüljenek, hogy vigyázunk rájuk és családtagjaira, ne nyűgnek és kijátszandó szabálynak tekintsék az óvintézkedéseket!

2020
augusztus
25

Szeptember 2-3-4-én budapesti vendégtanárok közreműködésével angol és német nyelvből intenzív nyelvórákat tartunk. Minden nap 5 nyelvi órán vesznek részt a 4-8. osztályos tanulók. 
Az angolosok a tornateremben, a németesek a művelődési házban (hogy be tudjuk tartani a távolságot, kényelmesen és biztonságosan tanulhassanak a gyerekek).
Szerdán 10-15 óráig, csütörtökön és pénteken 9-14 óráig tartanak az órák. Mindegyik napon 50 perc ebédszünetet biztosítunk!
A gyerekeknek más órájuk nincs ezen a héten, igény szerint reggel (8 órától)  és délután (16 óráig) felügyeletet biztosítunk.
Csütörtökön nyílt órákat tartunk, ekkor várjuk a Veszprémi Tankerületi Központ program iránt érdeklődő nyelv szakos kollégáit.
A programról a Szentgál TV is beszámol majd.

2020
augusztus
25

Elsőseink az első tanítási napon kapnak tankönyveket a tanító néniktől.

Az alsó tagozatosok az év eleji ismétlés után (tehát a tavalyi tankönyvekből kezdjük a tanítást, gyakorolni szeretnénk a digitális oktatás során tanult tananyagot) kapják az új tankönyveket a tanítóktól. Ez eltérő időpont is lehet, hiszen más-más lehet a tempó, a pótlás mennyisége.

A felső tagozatosok is ismétléssel kezdik a tanévet. Egységesen fogunk váltani tankönyveket, hiszen egyik évfolyam előbb majd leadja, a másik meg átveszi. Ez várhatóan 2-3 hetet vesz igénybe, az osztályfőnökök fogják tájékoztatni a tanulókat és a szülőket.

2020
augusztus
25

Kedves Szülők és Gyerekek!

A jótékonysági vásár bevétele 46500 forint lett. A rászoruló gyerekek iskolakezdését támogatjuk belőle eszközök vásárlásával. Köszönöm együttműködésüket, köszönöm a sok felajánlást, a segítő szándékukat!
A megmaradt holmik egy részét a családsegítő munkatársai kiosztották szentgáli családok részére, a másik részét a nágocsi anyaotthon és családok átmeneti otthona lakóinak adományoztuk.

Kisorsoltuk a kosarat is, a nyertes: Temesvári Bianka lett, az első tanítási napon átadjuk részére a nyereményt.

Ez a weboldal sütiket használ. Az Uniós törvények értelmében kérem, engedélyezze a sütik használatát, vagy zárja be az oldalt. További információ

Az Uniós törvények értelmében fel kell hívnunk a figyelmét arra, hogy ez a weboldal ún. "cookie"-kat vagy "sütiket" használ. A sütik apró, tökéletesen veszélytelen fájlok, amelyeket a weboldal helyez el az Ön számítógépén, hogy minél egyszerűbbé tegye az Ön számára a böngészést. A sütiket letilthatja a böngészője beállításaiban. Amennyiben ezt nem teszi meg, illetve ha az "Engedélyezem" feliratú gombra kattint, azzal elfogadja a sütik használatát.

Bezárás