2018
március
12

Képtalálat a következőre: „képek iskolás gyerekekről”

Tisztelt Szülők!

A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet kimondja, hogy a tanuló osztályozó vizsgát tehet a nevelőtestület döntése alapján, ha: - egyrészt igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen meghaladja a 250 tanítási órát, - másrészt  hiányzása elérte valamely tantárgyból a 30 %-ot. 

Az e-kréta naplóból mai napon kigyűjtöttük a tanulók tantárgyi hiányzásait. Abban az esetben, ha megközelíti vagy meghaladja a hiányzás a 30 %-ot, Önöket írásban értesítjük.  Amennyiben a hiányzás folytatódik, év végén osztályozóvizsgát szervezünk, hogy a tanulót le tudjuk zárni. A nevelőtestület az osztályozóvizsga letételét megtagadhatja, ha a tanuló igazolatlan mulasztásainak száma összesen meghaladja a 20-at!  Ebben az esetben évet kell ismételni.

Kérjük Önöket, segítsenek a hiányzások visszaszorításában, valóban indokolt esetben hiányozzanak a gyerekek. 

 

2018
február
27

Kapcsolódó kép

Az alábbi értékelést alkalmazzuk írásbeli témazáró dolgozatok esetén:

90 - 100 %-os teljesítmény     jeles
80 -   89 %-os teljesítmény     jó
60 -   79 %-os teljesítmény     közepes
40 -   59 %-os teljesítmény     elégséges
  0 -   39 %-os teljesítmény     elégtelen   

2018
február
27

Képtalálat a következőre: „érdemjegyek képek”

A Pedagógiai Programban rögzítetteknek megfelelően az e-naplóban az alábbi értékelési formákat alkalmazzuk (értékelés elnevelése - súlyozása - színe):

a) írásbeli témazáró dolgozat 2x piros : a tanmenetben tervezett, egyes témakörök elsajátítását értékeli - 45 perces írásbeli dolgozat - ezt a számonkérési formát 5 munkanappal előbb be kell jelenteni (amennyiben a tanulók jelzik, hogy aznapra kettőnél több témazárót jelentettek be a tanárok, a pedagógusoknak meg kell egyezniük,  hogyan változzanak az időpontok)

b) szóbeli felelet 1x kék : nem egész témakör, hanem egy résznek elsajátítását értékeli

c) írásbeli felelet 1x kék : nem egész témakör, hanem egy résznek elsajátítását értékeli 

d) gyakorlati feladat 1x kék : testnevelés, rajz, technika, informatika és ének órákon adható 

e) beszámoló 1x kék : lehet szóbeli (pl. ppt vagy más formájú kiselőadás) és írásbeli (pl. házi dolgozat, gyűjtő munka) formája

f) órai munka 0,5 zöld : tanórai vagy tanórán kívüli (tanulószoba, habilitáció, verseny) munkáért adható

g) írásbeli röpdolgozat 1x zöld : rövid időtartamú (20-25 perc) számonkérési forma - összetevődhet több kisebb jegy átlagaként is

h) más intézményből hozott értékelés 1x barna : ha másik iskolából érkezik a tanuló

 

2018
február
22

A résztvevő szülők és pedagógusok nevében köszönetet mondok ezúton is Tahin László úrnak, aki előadást tartott arról, meddig diákcsíny a "huncutság", mikor és miért büntethető az elkövető fiatal? Mit tehet a család, az iskola, felelősségre vonható-e a szülő gyermeke tettéért? Mindezeket számunkra is érthetően, megtörtént eseteket elemezve. Köszönöm annak az 5 szülőnek az érdeklődést, akik eljöttek. Tahin László vállalta, hogy fenti témában előadást tart a 7. és 8. osztályos tanulóknak is osztályfőnöki óra keretében. 

A következő iskolai szülői értekezlet témája: iskolai alapdokumentumok (Pedagógiai Program, Szervezeti és működési szabályzat, Házirend) ismertetése. Időpontja: március 29. 16,30 óra 

2018
február
22

Fogadó órák időpontja

 

 

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

2. óra

Szabóné Varga Ágnes

 

 

 

Morvai Gabriella

 

3. óra

Tamásné Szigeti Lívia

Honcsorov Ágnes

Nemesné Láng Marianna

Szilas Margit

Unger-Szabó Kinga

 

Király Anita

4. óra

Nemeséri Gabriella

Nagyné Almási Éva

Görög Boglárka

Marton Sándor

Garai György

Vida Marianna

Vérten Eszter

Kővári Zsanett

 

5. óra

Koós László

Szivák András

Deésné Somogyi Edina

 

Tóth Józsefné

Szöllőskeiné Nagy Katalin

6. óra

Reichardt-Mürkli Éva

Buzásné Csajághy Éva

Tari Anna

Gaálné Tóth Anikó

Dávidné Bodor Katalin

7. óra

Szentes Katalin

 

 

Pintér Zsuzsa

 

 

Fent jelzett időpontokban a kollégák telefonon (is) rendelkezésre állnak, ezekben az órákban lehet időpontot egyeztetni, ami Önöknek is megfelelő. 

2018
február
22

Tisztelt Szülők!

2018. március 13-án 16,30 órakor (fél öt) az egyházak képviselői tájékoztatást adnak a következő tanévi hit- és erkölcstanoktatás lehetőségeiről és módjáról. Megjelenésükre feltétlenül számítunk! 

2018
február
18

 

 

 

 

 

 

2018. február 22-én tartjuk 2. iskolai szülői értekezletünket. Meghívtam Tahin László urat, aki előadást tart a tanulók deviáns magatartásának lehetséges következményeiről. Mit enged a jog, az iskolai fegyelmi szabályzat, ha az alábbi kérdések kerülnek felszínre: Mit tehet a szülő, ha bántják gyermekét? Mit tehet a pedagógus, ha ilyet észlel? Mikor és hogyan büntethető a gyermek, aki bántalmazza testileg vagy lelkileg társait? Nagy a baj, pedig csak játszottunk... - a megelőzés fontossága! Megjelenésükre feltétlenük számítok!

2018
február
06

Kapcsolódó kép

Kedves Szülők!

A felső tagozatosok részvételét nem kötöttük pontszerzéshez, nem vesszük kizáró oknak az esetleges beírásokat. A farsang azonban nem csak mulatság, hanem kiváló lehetőség a közösségépítésre, az osztályok összefogására, közös munkára, vagyis a közös produkciók bemutatására. A fellépéseket sok próba, jelmezkészítés előzi meg.

Akik ebben nem vesznek részt, azok nem jöhetnek bulizni sem. 

2018
február
05

Tisztelt Szülők!

Köszönöm, hogy részvételükkel segítették az intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés lebonyolítását. A bizottság tagjai a szülői és a pedagógus interjúkból pozitív képet kaptak az iskolában folyó pedagógiai munkáról. 15 nap áll rendelkezésükre, hogy az ellenőrzés során tapasztaltakról jegyzőkönyvet készítsenek. Az abban rögzítettekről is tájékoztatni fogom Önöket. (Szentes Katalin)

2018
január
21

2018. február 1-jén kerül sor intézményünkben a tanfelügyeleti ellenőrzésre, ezen belül 14 óra 30 perckor (fél 3) készítenek interjút a szülők képviselőivel. A tanfelügyeleti kézikönyv az alábbi kérdéseket javasolja feltenni: 

- Mi volt a döntő szempont, amikor ezt az intézményt választotta a gyermeke számára?
– Az iskola megfelel-e az Ön előzetes elvárásának?
– Ön szerint az intézményben mekkora hangsúlyt kap a nevelés?
– Milyen az oktató munka színvonala az Ön megítélése szerint?
– Milyen felzárkóztató, fejlesztő foglalkozások működnek az intézményben?
– Az intézményben működő tehetségfejlesztésnek milyen módjairól tud?
– Milyen tanórán kívüli foglalkozásokon vesz részt a gyermeke?
– Az intézmény bevonja-e a szülőket a közösség életébe, az intézményi hagyományok ápolásába?
   (Ha igen, milyen formában teszi ezt?)
– Ajánlaná-e az intézményt mások számára? Miért?
– Milyen pályát, továbbtanulást képzel el gyermeke számára? Kap-e ehhez segítséget az iskola részéről?

Fentiek javasolt kérdések, a szakértők módosíthatnak, további kérdéseket tehetnek fel, vagy el is hagyhatják azokat. Az interjú csoportosan történik. Az osztályfőnökök legalább két szülőt megkérnek a részvételre.

Kérem Önöket, segítsék munkánkat, a tanfelügyeleti eljárás sikeres megvalósítását, vegyenek részt az interjún!

Ez a weboldal sütiket használ. Az Uniós törvények értelmében kérem, engedélyezze a sütik használatát, vagy zárja be az oldalt. További információ

Az Uniós törvények értelmében fel kell hívnunk a figyelmét arra, hogy ez a weboldal ún. "cookie"-kat vagy "sütiket" használ. A sütik apró, tökéletesen veszélytelen fájlok, amelyeket a weboldal helyez el az Ön számítógépén, hogy minél egyszerűbbé tegye az Ön számára a böngészést. A sütiket letilthatja a böngészője beállításaiban. Amennyiben ezt nem teszi meg, illetve ha az "Engedélyezem" feliratú gombra kattint, azzal elfogadja a sütik használatát.

Bezárás