2020
szeptember
08

2020
szeptember
07

A tanév normál munkarendben indult el. Ennek fenntartására mindent megteszünk. Az évkezdéshez rendelkezésünkre áll kellő mennyiségű fertőtlenítő- és tisztítószer, ezek folyamatos beszerzése szükséges. Összehangolt ügyeleti rendszert dolgoztunk ki – beleértve az óraközi szünetekben történő fertőtlenítési protokollt, minimálisra csökkentettük a gyerekek találkozását, szigorítottuk az épületbe való belépést és bent tartózkodást. Fokozottan figyelünk a kézmosás gyakoriságára!

Ideiglenes Házirendet készítettünk, ennek határideje: 2020. őszi szünetig

A tanulók folyamatosan érkeznek az iskolába, abban a tanteremben gyülekeznek iskolatáskával együtt, ahol az 1. tanítási órájuk lesz. A felszerelésük egész nap velük lesz, megelőzhető így a tanulói szekrények előtti összezártság.

Úgy állítottuk össze a teremrendet és a szünetek, ebédeltetés rendjét, hogy elkerüljük a közösségi tereken is (folyosók) a zsúfoltságot. Osztályváltások esetén a tantermekben az önként jelentkező hetesek elvégzik a padok, székek fertőtlenítését. (3-8. osztályok, az alsó tagozat alsó folyosóján a takarítónő végzi el ezt a feladatot.) Reggel a belépéskor az alsó és a felső tagozatos tanulók kezet fertőtlenítenek. A tornateremben, habilitációs órákon és az informatika termekben belépés előtt minden tanuló ismételten kezet fertőtlenít.

Iskolánk tanulóinak és dolgozóinak ajánlott a maszk viselése, az iskolába belépő valamennyi felnőtt (ügyintézés) – gyermek (kisebb-nagyobb testvér) KÖTELEZŐ a maszk használata.

Az elsősök, és a két új 2. osztályos tanuló szülei léphetnek be az első két tanítási héten gyerekeikkel az iskolába. Délután a napközis nevelő kíséri ki a gyerekeket a bejárathoz a csengetési rendnek megfelelően. Új csengetési rendet léptettünk életbe, 40 perces tanítási órákkal és 15, illetve 20 perces szünetekkel. Megfelelő idő áll így rendelkezésre a fertőtlenítésre és az ebédelésre.

Iskolai rendezvényeket az őszi szünetig zárt térben nem tartunk. A szülői értekezleteket lehetőség szerint online formában tartják az osztályfőnökök.

Elkészültek tanmeneteink, súlyoztuk a tananyagot. Valamennyi évfolyam tanulóinak rendelkezésre állnak papír alapú tankönyvek és munkafüzetek.

Minden pedagógus rendelkezik a szülők számára elérhető e-mail címmel, az osztályok tanulói és szülei egyéb közösségi fórumon is tudják a kapcsolatot tartani.

Kiemelt együttműködési felület

  • a Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszert (KRÉTA), és
  • a Microsoft Office 365 Microsoft Teams rendszere.

Mindkét platform használatát ismerik a tanulók. A házi feladatok rögzítése a pedagógusok kötelező feladata. Online órák tartása esetén digitális órarendet készítünk, hogy minden gyerek részt tudjon venni az órákon. 

Minden pedagógus rendelkezésére áll számítógép és internetkapcsolat.

Az informatikateremben a tanulók használhatják az informatikai eszközöket, a digitális oktatás ideje alatt felügyeletet biztosítunk, ügyelünk a biztonságos benttartózkodásra.

Az interneten elérhető információforrásokat kihasználjuk:


Változatos, a gyerekek számára teljesíthető feladatmennyiséget adunk ki, melyet reálisan, a körülményeket (elegendő idő, internetes hozzáférés, eszközellátottság) vevő értékelés követ.

Csak abból a tanagyagrészből lehet számonkérést tervezni (online tanórán, kérdőívek, tesztek formájában, házi dolgozat, prezentáció, egyéb multimádiás beadandók – fotó, videó), mely az e-Kréta rendszerben és/vagy a Microsoft Teams felületen megjelent. A számonkérések időpontját és módját 3 munkanappal korábban az e-Kréta felületén jelezni kell! A készségtantárgyakat havonta 1-1 érdemjeggyel értékeljük. Ezeket a feladatokat minden hónap 5-éig kell a szaktanár részére visszaküldeni.

A tantermen kívüli, digitális munkarend ideje alatt háttérbe szorul a diagnosztikus (helyzetfeltáró) értékelés szerepe, de a tanulási folyamatba beágyazott módszerek lehetnek minitesztek, tudáspróbák, kérdőívek. A szummatív (összegző) értékelés adott témakör feldolgozásának, tanulási szakasznak vagy folyamatnak a végén annak átfogó értékelését jelenti. Célja a tanuló teljesítményének viszonyítása a követelményekhez, ezáltal a tanulói teljesítmény minősítése. Ennek a minősítésnek az eredménye alakítja a félévi és az év végi osztályzatot. Meg kell találni a módját, hogy valóban a tanulók tudását tükrözzék az érdemjegyek. Online szóbeli feleltetés, kiscsoportos (tanulói jelenlétet igénylő) írásbeli feleltetés. Felerősödik a formatív (fejlesztő, formáló, támogató, alakító, segítő) értékelés szerepe.  Célja, hogy megállapítsa a tanuló fejlődését, ehhez igazítva a további tanulást. A formatív értékelésben a pedagógus munkáját segítik az önellenőrzést biztosító feladatok és tesztek, amelyek adaptív módon támogatják a tanuló előrehaladását, önálló tananyag-feldolgozását.

Szentgál, 2020. szeptember 1.

Szentes Katalin
intézményvezető

2020
augusztus
25

1.a
Tóth Józsefné of
Gubinyi Zsuzsanna

2.a
Deésné Somogyi Edina of
Tiszainé Pej Erika

3.a
Nagy Katalin of
Reichard-Mürkli Éva

4.a
Buzásné Csajághy Éva of
Csicsics Viktória

eltérő tagozat
Hajducsi Lívia of
Tamásné Szigeti Lívia

5.a
Vida Marianna

6.a
Unger-Szabó Kinga

7.a
Görög Boglárka

7.b
Szivák András

8.a
Pintér Zsuzsa

8.b
Gaálné Tóth Anikó

2020
augusztus
25

Rendkívüli Házirend lép életbe 2020. szeptember 1-jén, mely kitér a járvány miatt kialakult helyzetre, a megelőzésre fókuszálva.

A tantestület által kidolgozott intézkedésekről tájékoztatni fogom Önöket a napokban.

Törekszünk arra, hogy lehetőség szerint elszigetelődjenek egymástól az osztályok zárt térben, fertőtlenítsünk gyakran, minél többet tartózkodjanak a tanulók a szabadban.

Kedves Szülők!
Kérem Önöket, legyenek segítségünkre, hogy a gyerekek megértsék ezek fontosságát! Örüljenek, hogy vigyázunk rájuk és családtagjaira, ne nyűgnek és kijátszandó szabálynak tekintsék az óvintézkedéseket!

2020
augusztus
25

Szeptember 2-3-4-én budapesti vendégtanárok közreműködésével angol és német nyelvből intenzív nyelvórákat tartunk. Minden nap 5 nyelvi órán vesznek részt a 4-8. osztályos tanulók. 
Az angolosok a tornateremben, a németesek a művelődési házban (hogy be tudjuk tartani a távolságot, kényelmesen és biztonságosan tanulhassanak a gyerekek).
Szerdán 10-15 óráig, csütörtökön és pénteken 9-14 óráig tartanak az órák. Mindegyik napon 50 perc ebédszünetet biztosítunk!
A gyerekeknek más órájuk nincs ezen a héten, igény szerint reggel (8 órától)  és délután (16 óráig) felügyeletet biztosítunk.
Csütörtökön nyílt órákat tartunk, ekkor várjuk a Veszprémi Tankerületi Központ program iránt érdeklődő nyelv szakos kollégáit.
A programról a Szentgál TV is beszámol majd.

2020
augusztus
25

Elsőseink az első tanítási napon kapnak tankönyveket a tanító néniktől.

Az alsó tagozatosok az év eleji ismétlés után (tehát a tavalyi tankönyvekből kezdjük a tanítást, gyakorolni szeretnénk a digitális oktatás során tanult tananyagot) kapják az új tankönyveket a tanítóktól. Ez eltérő időpont is lehet, hiszen más-más lehet a tempó, a pótlás mennyisége.

A felső tagozatosok is ismétléssel kezdik a tanévet. Egységesen fogunk váltani tankönyveket, hiszen egyik évfolyam előbb majd leadja, a másik meg átveszi. Ez várhatóan 2-3 hetet vesz igénybe, az osztályfőnökök fogják tájékoztatni a tanulókat és a szülőket.

2020
augusztus
25

Kedves Szülők és Gyerekek!

A jótékonysági vásár bevétele 46500 forint lett. A rászoruló gyerekek iskolakezdését támogatjuk belőle eszközök vásárlásával. Köszönöm együttműködésüket, köszönöm a sok felajánlást, a segítő szándékukat!
A megmaradt holmik egy részét a családsegítő munkatársai kiosztották szentgáli családok részére, a másik részét a nágocsi anyaotthon és családok átmeneti otthona lakóinak adományoztuk.

Kisorsoltuk a kosarat is, a nyertes: Temesvári Bianka lett, az első tanítási napon átadjuk részére a nyereményt.

2020
augusztus
25

2020. augusztus 31. hétfő 17 órakor tartjuk az ünnepséget iskolánk udvarán.

Rossz idő (ESŐ!!) esetén csak az alsó tagozatosok jöjjenek az ünnepségre, a felsősöknek szeptember 1-jén 8 órakor tartjuk az évnyitót.
Megjelenés alkalomhoz illő, a Házirendben előírt fehér blúz/ing, sötét szoknya/nadrág, 2-8. osztályosoknak nyakkendő, sál vagy kitűző is kötelező.

2020
augusztus
05

Javítóvizsga időpontja: 2020. augusztus 26. szerda 9 óra
A tanulóknak a vizsga megkezdése előtt a bizonyítványukat le kell adni a titkárságon.
Javítóvizsga eredményének közlése, a bizonyítványok kiadása: 2020. augusztus 28. péntek 9 óra

2020
július
25

Szeretnénk segíteni rászoruló családok gyermekeinek iskolakezdését taneszközök (füzetek, ceruzák, festékek, egyebek) vásárlásával.
Augusztus 17-én és 18-án (hétfő és keddi napokon) vásárt szervezünk az iskola étkezőjében. Hétfőn 8-12 óráig, kedden pedig 14-18 óráig.
Akinek van otthon használaton kívüli konyhai eszköz, takaró, párna, tiszta, jó állapotú ruha, cipő, kisebb működő háztartási gép, gyerekjáték, bármi, amire nincs szükségük, de másoknak hasznos lehet, kérem, hozzák be az iskolába.
Augusztus 3-4-5. és 10-11-12.-én (ezek hétfő, kedd és szerdai napok) 9-12 óráig le lehet adni az adományokat az iskolában.
A tárgyakért jelképes összeget kérünk, aki többet szeretne adományozni, megteheti.
Azok közül, akik legalább 2000 forint értékben támogatják az adománygyűjtést, egy papírfonással készült kosarat sorsolunk ki.  
Hasonlót:

 

 

 

Ez a weboldal sütiket használ. Az Uniós törvények értelmében kérem, engedélyezze a sütik használatát, vagy zárja be az oldalt. További információ

Az Uniós törvények értelmében fel kell hívnunk a figyelmét arra, hogy ez a weboldal ún. "cookie"-kat vagy "sütiket" használ. A sütik apró, tökéletesen veszélytelen fájlok, amelyeket a weboldal helyez el az Ön számítógépén, hogy minél egyszerűbbé tegye az Ön számára a böngészést. A sütiket letilthatja a böngészője beállításaiban. Amennyiben ezt nem teszi meg, illetve ha az "Engedélyezem" feliratú gombra kattint, azzal elfogadja a sütik használatát.

Bezárás