Intézkedési terv

07
Sze
2020
Posted by: katalin  /   Category: főoldal hír   /   Nincs hozzászólás

A tanév normál munkarendben indult el. Ennek fenntartására mindent megteszünk. Az évkezdéshez rendelkezésünkre áll kellő mennyiségű fertőtlenítő- és tisztítószer, ezek folyamatos beszerzése szükséges. Összehangolt ügyeleti rendszert dolgoztunk ki – beleértve az óraközi szünetekben történő fertőtlenítési protokollt, minimálisra csökkentettük a gyerekek találkozását, szigorítottuk az épületbe való belépést és bent tartózkodást. Fokozottan figyelünk a kézmosás gyakoriságára!

Ideiglenes Házirendet készítettünk, ennek határideje: 2020. őszi szünetig

A tanulók folyamatosan érkeznek az iskolába, abban a tanteremben gyülekeznek iskolatáskával együtt, ahol az 1. tanítási órájuk lesz. A felszerelésük egész nap velük lesz, megelőzhető így a tanulói szekrények előtti összezártság.

Úgy állítottuk össze a teremrendet és a szünetek, ebédeltetés rendjét, hogy elkerüljük a közösségi tereken is (folyosók) a zsúfoltságot. Osztályváltások esetén a tantermekben az önként jelentkező hetesek elvégzik a padok, székek fertőtlenítését. (3-8. osztályok, az alsó tagozat alsó folyosóján a takarítónő végzi el ezt a feladatot.) Reggel a belépéskor az alsó és a felső tagozatos tanulók kezet fertőtlenítenek. A tornateremben, habilitációs órákon és az informatika termekben belépés előtt minden tanuló ismételten kezet fertőtlenít.

Iskolánk tanulóinak és dolgozóinak ajánlott a maszk viselése, az iskolába belépő valamennyi felnőtt (ügyintézés) – gyermek (kisebb-nagyobb testvér) KÖTELEZŐ a maszk használata.

Az elsősök, és a két új 2. osztályos tanuló szülei léphetnek be az első két tanítási héten gyerekeikkel az iskolába. Délután a napközis nevelő kíséri ki a gyerekeket a bejárathoz a csengetési rendnek megfelelően. Új csengetési rendet léptettünk életbe, 40 perces tanítási órákkal és 15, illetve 20 perces szünetekkel. Megfelelő idő áll így rendelkezésre a fertőtlenítésre és az ebédelésre.

Iskolai rendezvényeket az őszi szünetig zárt térben nem tartunk. A szülői értekezleteket lehetőség szerint online formában tartják az osztályfőnökök.

Elkészültek tanmeneteink, súlyoztuk a tananyagot. Valamennyi évfolyam tanulóinak rendelkezésre állnak papír alapú tankönyvek és munkafüzetek.

Minden pedagógus rendelkezik a szülők számára elérhető e-mail címmel, az osztályok tanulói és szülei egyéb közösségi fórumon is tudják a kapcsolatot tartani.

Kiemelt együttműködési felület

  • a Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszert (KRÉTA), és
  • a Microsoft Office 365 Microsoft Teams rendszere.

Mindkét platform használatát ismerik a tanulók. A házi feladatok rögzítése a pedagógusok kötelező feladata. Online órák tartása esetén digitális órarendet készítünk, hogy minden gyerek részt tudjon venni az órákon. 

Minden pedagógus rendelkezésére áll számítógép és internetkapcsolat.

Az informatikateremben a tanulók használhatják az informatikai eszközöket, a digitális oktatás ideje alatt felügyeletet biztosítunk, ügyelünk a biztonságos benttartózkodásra.

Az interneten elérhető információforrásokat kihasználjuk:


Változatos, a gyerekek számára teljesíthető feladatmennyiséget adunk ki, melyet reálisan, a körülményeket (elegendő idő, internetes hozzáférés, eszközellátottság) vevő értékelés követ.

Csak abból a tanagyagrészből lehet számonkérést tervezni (online tanórán, kérdőívek, tesztek formájában, házi dolgozat, prezentáció, egyéb multimádiás beadandók – fotó, videó), mely az e-Kréta rendszerben és/vagy a Microsoft Teams felületen megjelent. A számonkérések időpontját és módját 3 munkanappal korábban az e-Kréta felületén jelezni kell! A készségtantárgyakat havonta 1-1 érdemjeggyel értékeljük. Ezeket a feladatokat minden hónap 5-éig kell a szaktanár részére visszaküldeni.

A tantermen kívüli, digitális munkarend ideje alatt háttérbe szorul a diagnosztikus (helyzetfeltáró) értékelés szerepe, de a tanulási folyamatba beágyazott módszerek lehetnek minitesztek, tudáspróbák, kérdőívek. A szummatív (összegző) értékelés adott témakör feldolgozásának, tanulási szakasznak vagy folyamatnak a végén annak átfogó értékelését jelenti. Célja a tanuló teljesítményének viszonyítása a követelményekhez, ezáltal a tanulói teljesítmény minősítése. Ennek a minősítésnek az eredménye alakítja a félévi és az év végi osztályzatot. Meg kell találni a módját, hogy valóban a tanulók tudását tükrözzék az érdemjegyek. Online szóbeli feleltetés, kiscsoportos (tanulói jelenlétet igénylő) írásbeli feleltetés. Felerősödik a formatív (fejlesztő, formáló, támogató, alakító, segítő) értékelés szerepe.  Célja, hogy megállapítsa a tanuló fejlődését, ehhez igazítva a további tanulást. A formatív értékelésben a pedagógus munkáját segítik az önellenőrzést biztosító feladatok és tesztek, amelyek adaptív módon támogatják a tanuló előrehaladását, önálló tananyag-feldolgozását.

Szentgál, 2020. szeptember 1.

Szentes Katalin
intézményvezető

Author Avatar

About the Author

Nincs hozzászólás


Ez a weboldal sütiket használ. Az Uniós törvények értelmében kérem, engedélyezze a sütik használatát, vagy zárja be az oldalt. További információ

Az Uniós törvények értelmében fel kell hívnunk a figyelmét arra, hogy ez a weboldal ún. "cookie"-kat vagy "sütiket" használ. A sütik apró, tökéletesen veszélytelen fájlok, amelyeket a weboldal helyez el az Ön számítógépén, hogy minél egyszerűbbé tegye az Ön számára a böngészést. A sütiket letilthatja a böngészője beállításaiban. Amennyiben ezt nem teszi meg, illetve ha az "Engedélyezem" feliratú gombra kattint, azzal elfogadja a sütik használatát.

Bezárás