2018
június
05

Tisztelt Szülők! Kedves Gyerekek!

Június 11-én (hétfőn) tanítunk utoljára órarend szerint 13 óráig.

Június 12-13-14-15-én 8-13 óráig szervezünk a tanulóknak programokat: többek között rendőrségi napot, egészségnapot, pályaorientációs napot, ballagási főpróbát, ünnepélyes iskolagyűlést, osztályfőnökök által szervezett szabadidős programokat. Mivel ezek  tanítási időben valósulnak meg, kötelező a részvétel tanulóinknak.

Kérem Önöket, június 8-áig, péntekig jelezzék a tájékoztatóban (ellenőrző) írásban, igényelnek-e valamelyik napon felügyeletet 13 - 16 óráig. Az osztályfőnökök aláírásukkal fogják jelezni, hogy kérésüket teljesítjük. Pontosan jelöljék meg a kívánt napot és időtartamot, hogy körültekintően tudjunk eljárni, gyermek felügyelet nélkül semmiképpen ne maradjon.

Évzáró ünnepségünket 2018. június 16-án szombaton tartjuk, 9 órai kezdettel. Szeretettel várjuk Önöket!

 

2018
május
23

"Az egyesület működése, tevékenysége, hírnevének és megbecsültségének növelése terén kiemelkedő érdemeket szerzett személyek munkájának elismerésére" a VEDAC elnöksége 2016-ban díjat alapított. Ma délután ezt a díjat Koós László tanár úr vehette át. A tanár úr tevékenységét, szakmai karrierjét tanítványai által elért eredmények felsorolásával méltatták. Hosszú lista volt! Gratulálunk, Laci!

2018
május
22

Képtalálat a következőre: „érdemjegyek képek”

Tisztelt Szülők!

Pedagógiai Programunkban rögzítettük az átlagok érdemjegyre számításának módját:

A) ahhoz, hogy a tanuló a tanév végén elégséges érdemjegyek kaphasson, a tantárgyi átlagnak el kell érnie a 2,00 számot;

B) bármely egész 7 tizedtől felfelé kerekítünk, a tanuló a jobb jegyet kapja a bizonyítványban;

C) bármely egész 5 tized alatt a rosszabb jegyet adjuk;

D) ..,5 - ..,7 tized között a szaktanár dönthet az érdemjegyről (elsősorban a témazárók jegyeit, a szorgalmi feladatokat, házi feladat hiányokat, órai munkát, felszerelés hiányosságokat figyelembe véve)

pl: 2,38 ~ 2;   4,72 ~ 5; 3,56 ~ lehet 3 vagy 4

2018
május
22

Tisztelt Szülők!

2018. május 23-án kerül sor az Oktatási Hivatal által szervezett országos kompetenciamérésre. A mérésben a 6. és 8. osztályos tanulók vesznek részt az alábbiak szerint: Az 1.2. órákban szövegértési, a 3.4. órákban matematika tesztfeladatokat oldanak meg a gyerekek. A mérés napján további tanórákat, délutáni foglalkozásokat az iskolák nem szervezhetnek. Ezen a napon (szerdán) a tanulók a 4. órát követően haza  mehetnek. Amennyiben felügyeletet igényelnek gyermekeiknek, az osztályfőnököknek a tájékoztatóban írásban jelezzék. Kérésükre a felügyeletet biztosítjuk.

 

 

2018
március
25

Tisztelt Szülők!

Köszönöm, hogy jelezték, miszerint március utolsó csütörtöki napja a tavaszi szünetre esik. Ezért az értekezletet a szünet után, április 5-én tartjuk 16,30 órakor. Tájékoztatni szeretném Önöket iskolai dokumentumainkról, azok főbb tartalmáról. (Pedagógiai Program, Szervezeti és működési szabályzat, Házirend, önértékelés-tanfelügyelet-minősítés)

2018
március
12

Képtalálat a következőre: „képek iskolás gyerekekről”

Tisztelt Szülők!

A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet kimondja, hogy a tanuló osztályozó vizsgát tehet a nevelőtestület döntése alapján, ha: - egyrészt igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen meghaladja a 250 tanítási órát, - másrészt  hiányzása elérte valamely tantárgyból a 30 %-ot. 

Az e-kréta naplóból mai napon kigyűjtöttük a tanulók tantárgyi hiányzásait. Abban az esetben, ha megközelíti vagy meghaladja a hiányzás a 30 %-ot, Önöket írásban értesítjük.  Amennyiben a hiányzás folytatódik, év végén osztályozóvizsgát szervezünk, hogy a tanulót le tudjuk zárni. A nevelőtestület az osztályozóvizsga letételét megtagadhatja, ha a tanuló igazolatlan mulasztásainak száma összesen meghaladja a 20-at!  Ebben az esetben évet kell ismételni.

Kérjük Önöket, segítsenek a hiányzások visszaszorításában, valóban indokolt esetben hiányozzanak a gyerekek. 

 

2018
február
27

Kapcsolódó kép

Az alábbi értékelést alkalmazzuk írásbeli témazáró dolgozatok esetén:

90 - 100 %-os teljesítmény     jeles
80 -   89 %-os teljesítmény     jó
60 -   79 %-os teljesítmény     közepes
40 -   59 %-os teljesítmény     elégséges
  0 -   39 %-os teljesítmény     elégtelen   

2018
február
27

Képtalálat a következőre: „érdemjegyek képek”

A Pedagógiai Programban rögzítetteknek megfelelően az e-naplóban az alábbi értékelési formákat alkalmazzuk (értékelés elnevelése - súlyozása - színe):

a) írásbeli témazáró dolgozat 2x piros : a tanmenetben tervezett, egyes témakörök elsajátítását értékeli - 45 perces írásbeli dolgozat - ezt a számonkérési formát 5 munkanappal előbb be kell jelenteni (amennyiben a tanulók jelzik, hogy aznapra kettőnél több témazárót jelentettek be a tanárok, a pedagógusoknak meg kell egyezniük,  hogyan változzanak az időpontok)

b) szóbeli felelet 1x kék : nem egész témakör, hanem egy résznek elsajátítását értékeli

c) írásbeli felelet 1x kék : nem egész témakör, hanem egy résznek elsajátítását értékeli 

d) gyakorlati feladat 1x kék : testnevelés, rajz, technika, informatika és ének órákon adható 

e) beszámoló 1x kék : lehet szóbeli (pl. ppt vagy más formájú kiselőadás) és írásbeli (pl. házi dolgozat, gyűjtő munka) formája

f) órai munka 0,5 zöld : tanórai vagy tanórán kívüli (tanulószoba, habilitáció, verseny) munkáért adható

g) írásbeli röpdolgozat 1x zöld : rövid időtartamú (20-25 perc) számonkérési forma - összetevődhet több kisebb jegy átlagaként is

h) más intézményből hozott értékelés 1x barna : ha másik iskolából érkezik a tanuló

 

2018
február
22

A résztvevő szülők és pedagógusok nevében köszönetet mondok ezúton is Tahin László úrnak, aki előadást tartott arról, meddig diákcsíny a "huncutság", mikor és miért büntethető az elkövető fiatal? Mit tehet a család, az iskola, felelősségre vonható-e a szülő gyermeke tettéért? Mindezeket számunkra is érthetően, megtörtént eseteket elemezve. Köszönöm annak az 5 szülőnek az érdeklődést, akik eljöttek. Tahin László vállalta, hogy fenti témában előadást tart a 7. és 8. osztályos tanulóknak is osztályfőnöki óra keretében. 

A következő iskolai szülői értekezlet témája: iskolai alapdokumentumok (Pedagógiai Program, Szervezeti és működési szabályzat, Házirend) ismertetése. Időpontja: március 29. 16,30 óra 

Ez a weboldal sütiket használ. Az Uniós törvények értelmében kérem, engedélyezze a sütik használatát, vagy zárja be az oldalt. További információ

Az Uniós törvények értelmében fel kell hívnunk a figyelmét arra, hogy ez a weboldal ún. "cookie"-kat vagy "sütiket" használ. A sütik apró, tökéletesen veszélytelen fájlok, amelyeket a weboldal helyez el az Ön számítógépén, hogy minél egyszerűbbé tegye az Ön számára a böngészést. A sütiket letilthatja a böngészője beállításaiban. Amennyiben ezt nem teszi meg, illetve ha az "Engedélyezem" feliratú gombra kattint, azzal elfogadja a sütik használatát.

Bezárás